Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 26 oktober 2008

Heel gewoon

Dit is de Koninginnebrug over de Koningshaven uit 1924-1929; waar ik de komende tijd nog over te spreken zal komen.

Den Haag wordt dezer dagen overspoeld door een bijzonder getint internationaal volkje, dat bijeenkomt in het World Forum Convention Centre (is dat niet gewoon het oude Congrescentrum?). Van afgelopen vrijdag tot en met morgen wordt hier zwaar geconfereerd. Want:

‘700 deelnemers zullen bijeenkomen in Den Haag! Helaas, het congres is nu volgeboekt. Vanuit 20 landen zullen mensen reizen naar Den Haag, van Oost- en West-, van Noord- en Zuid- en Midden-Europa. En zelfs vanuit Azië en vanuit Amerika! Hier zijn de landen in in alfabetische rangorde: België, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, India, Italië, Moldavië, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Schotland, Servië, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika.’

Dit is te vinden op de website van ‘In der Begegnung leben’, die tevens Nederlandstalige pagina’s heeft. Daar wordt ook het programma getoond:

‘De sprekers ’s ochtends zijn:
– Hannelore Speelman, directeur zorgboerderij Noorderhove, Schoorl, Noord Holland, www.noorderhoeve.nl
– Prof. Dr. Hans Reinders, faculteit der godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, en
– Dr. Rüdiger Grimm, Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Dornach, Zwitserland
www.khsdornach.org

Hans Reinders is hier op deze weblog geen onbekende. Hij bezet de Bernard Lievegoed leerstoel aan de Vrije Universiteit. Verder wordt over de talen het volgende handige overzicht gegeven:

‘In de voltallige bijeenkomsten in de grote zaal zullen alle voordrachten en mededelingen worden vertaald in Duits, Engels en Nederlands vanaf het toneel. Voor “fluistervertalingen” in andere talen worden de groepen verzocht in kleine groepjes bij elkaar te gaan zitten.
Het theaterstuk “Peer Gynt” wordt in het Nederlands opgevoerd.
Op de lijst van de workshops en de excursies is aangegeven welke talen daar gesproken worden.
Bij de balie waar je je laat registreren wordt Duits, Engels, Nederlands en bij behoefte ook Spaans, Frans, Italiaans en Russisch gesproken.’

Maar waar gáát dit congres over, zult u zich vast en zeker afvragen. De website licht alvast een tipje van de sluier op:

‘Over het initiatief “Ontmoeten is leven”: In de gehandicaptenzorg worden vaker congressen georganiseerd voor mensen uit de beroepsgroep en familieleden. Voor mensen met een beperking zelf was er tot 1996, toen het initiatief “Ontmoeten is leven” is ontstaan, weinig mogelijkheid aan congressen deel te nemen.

Sindsdien vinden in verschillende landen van Europa regelmatig “Ontmoeten is leven” congressen plaats voor mensen met een beperking. De begeleiders zorgen dat het mogelijk is dat deze mensen kunnen deelnemen. Tot nu toe vonden er drie congressen plaats: 1998 in Berlijn, Duitsland, in 2001 in Dornach, Zwitserland en in 2005 in Praag, Tsjechië, met steeds ongeveer 600 deelnemers.

De groeiende vraag naar deze congressen voor mensen die nog steeds een geïsoleerde plaats in de samenleving hebben, laat zien welke betekenis zulke manifestaties hebben. De congressen worden georganiseerd door een vrij initiatief vanuit de antroposofische gehandicaptenzorg. Ze zijn bedoeld voor iedereen.’

In een persbericht, dat vlak voor aanvang werd uitgegeven, werd vermeld bij wie voor deze Europese projectgroep ‘Ontmoeten is leven’ in uitvoerende zin de verantwoordelijkheid ligt, namelijk:

‘het Europees Samenwerkingsverband voor Heilpedagogie en Sociaaltherapie (ECCE), lid van het European Disability Forum. Het ECCE heeft als doel een positief beeld van mensen met beperkingen te bevorderen en hun maatschappelijke kansen en de begeleiding erbij te verbeteren. (...) Het programma bestaat uit inleidingen, culturele avonden, workshops, excursies en kunstzinnige werkgroepen. Tijdens het congres treden ook musici en acteurs met een verstandelijke beperking op.’

Het congres heet ‘Het Tij Keert’, wat als volgt wordt verklaard:

‘De titel van het congres verwijst naar de kentering in de wijze waarop de mensen met de aarde en met elkaar omgaan. Bewustzijn voor het milieu, duurzame economie en sociale integratie komen steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda. Dit zijn ook de thema’s voor dit congres. Mensen met verstandelijke beperkingen vragen om bewustzijn, zorg en ondersteuning vanuit de samenleving. Het recht van mensen met beperkingen – die vaak kwetsbaar zijn – om hun eigen levensrichting en -wijze te bepalen is verankerd in de gelijkwaardigheid van alle mensen. Tijdens het congres zal in diverse werkgroepen ook aan deze thema’s aandacht worden besteed. Het is van belang dat mensen met beperkingen daarbij in staat zijn zélf aan de Europese bevolking kenbaar te maken wat hun behoeften en mogelijkheden zijn.’

Er blijkt precies vanavond iets bijzonders in het programma te zijn:

‘Tijdens dit congres – op zondagavond 26 oktober 19.30 uur – zullen musici en acteurs van sociaaltherapeutische woon-werkgemeenschap OlmenEs uit Appelscha het drama Peer Gynt van Henrik Ibsen uitvoeren. Deze openbare uitvoering laat zien tot welke culturele prestaties zij in staat zijn, en draagt in belangrijke mate bij aan het doel van dit congres. De voorstelling is gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.’

En er zijn natuurlijk ook officiële zaken van groot belang:

‘Beschermheer van het congres is de heer Vladimir Špidla, Eurocommissaris van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen. Namens hem wordt het congres geopend door de heer Johan ten Geuzendam, hoofd van de Eenheid Europese integratie van mensen met een beperking. De opening van het congres op vrijdag 24 oktober om 17.00 uur wordt muzikaal omlijst door zanger David Zilversmit (1976), lid van Theater Totaal, een groep musici en acteurs met een beperking die regelmatig in Nederlandse theaters optreedt. Zijn repertoire bestaat naast Nederlandse liederen uit Engelse, Jiddisch en Israëlische muziek. Hij schrijft ook teksten voor eigen liederen. Zilversmit won diverse festivals voor mensen met een beperking.’

(Was ook verschillende keren op televisie te zien.)

Voor de volledigheid noem ik ook even de organisatoren en de sponsors:

‘projektgroep:
vanuit Duitsland:
– Claudia Hackert, Berlijn
– Thomas Kraus, Berlijn
– Alfred Leuthold, Berlijn
– Matthias Pleger, Wildkuhl
vanuit Nederland:
– Walter Bosch, Driebergen
– Eric Cox, Oploo
– Bernard Heldt, Zeist
– Maartje van Huissteden, Schoorl
– Liesbeth Lünnemann, Schoorl
– Ineke Peerdeman, Appelscha
– Freya Steffelaar, Den Haag

Wij danken onze sponsors voor de grootse financiële ondersteuning, zonder welke het congres niet had kunnen plaats vinden:
– Software AG Stiftung (DE)
– BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie (DE)
– Stiftung Lauenstein (DE)
– Karl-König-Stiftungsfond (DE)
– Stichting ter bevordering van de Heilpedagogie (NL)
– Iona Stichting (NL)
– Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NL)
– Ontwikkelingsfonds Raphaëlstichting (NL)
– Weleda Nederland N.V. (NL)
– Schweizer Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie (CH)’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)