Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 11 oktober 2008

Kenniskring

Dit is de noordkant van het Entrepot De Vijf Werelddelen (zie voor nadere bijzonderheden bijvoorbeeld zondag 5 oktober).

Tot nu toe is er, sinds de lectorale rede op 4 juni, nog maar bitter weinig gebeurd op de website van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden. Ik schreef al eerder over wat er schort aan die website, bijvoorbeeld op 19 juni in het bericht ‘Vervolgens’. Dat was weer mede een gevolg van de lectorale rede, waar ik gedeeltelijk verslag van deed op 10 juni in ‘Wordt vervolgd’.

Een van de dingen die ik toen niet genoemd heb, was de samenstelling van de Kenniskring. Destijds, maar ook nu nog steeds, staan er slechts vier mensen vermeld als leden van deze Kenniskring: Odulf Damen, Evi Koster, Anne Ponstein en Wil Uitgeest. Met hen is niks mis; zij stellen zich ook netjes een voor een voor. Maar men gaat mij toch niet vertellen dat de hele Kenniskring van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden slechts uit vier personen bestaat? Dat bestáát niet.

Pas nu wordt hierbij een tipje van de sluier opgelicht. Dat gebeurt namelijk in het kader van de aankondiging van het eerste symposium van het Lectoraat op dinsdagmiddag 16 december 2008 aan Hogeschool Leiden:

‘Tijdens deze bijeenkomst presenteren zowel het lectoraat als andere onderzoeksgroepen de resultaten van recent praktijkonderzoek aan het antroposofische gezondheidszorgveld, beroepsopleidingen en overige geïnteresseerden. Met het symposium willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de structurele innovatie en verantwoording van en communicatie over de antroposofische gezondheidszorgpraktijk.’

(Wie trouwens aan dit symposium wil deelnemen, dient zich uiterlijk vrijdag 21 november 2008 hier aan te melden.)

Het programma is best interessant te noemen:
12.30-13.00 uur: Ontvangst
13.00-13.30 uur: Opening ‘Multimedia demonstratie participatief praktijkonderzoek’
13.35-14.25 uur: Eerste ronde workshops
14.25-14.55 uur: Pauze
14.55-15.45 uur: Tweede ronde workshops
15.50-16.05 uur: Plenaire reflectie op de workshops o.l.v. Prof. Dr. Hans Reinders
16.05-16.35 uur: Pauze
16.35-17.15 uur: Lezing ‘Clinical research into anthroposophic medicine: Past – Present – Future’ door Harald Hamre, onderzoeker van het ‘Institut fur angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie’ in Freiburg (Duitsland) en auteur van veel recente artikelen over effectonderzoek in de antroposofische gezondheidszorg
17.15-17.30 uur: Afsluiting en presentatie van de nieuwe publicatie van het lectoraat
17.30-18.30 uur: Receptie

Aha, ik begrijp hieruit dat we een nieuwe publicatie van lector Erik Baars tegemoet mogen zien! De opvolger van de officiële uitgave van zijn lectorale rede, met de titel: ‘Antroposofische gezondheidszorg. De professionele ambachtelijkheid van gezondheid bevorderen’.

Maar nu weer terug naar die leden van de Kenniskring. Er zullen op het symposium maar liefst twaalf workshops worden gegeven. Die worden in deze aankondiging allemaal keurig beschreven, behoorlijk uitgebreid zelfs. Nu blijkt dit bijna allemaal door leden van de Kenniskring te gebeuren. Zo kom je nog eens ergens achter... Dus kan ik u hierbij een grotere Kenniskring presenteren (nog eens twaalf bovenop de eerdere vier, het hoeven ze nog niet allemaal te zijn) dan officieel op de website van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden vermeld. Ik geef ze in alfabetische volgorde en volg de beschrijvingen zoals die bij de workshops staan:

Henk de Brey – psycholoog-onderzoeker
Jolanda Grootendorst – muziektherapeute Lievegoed Zorggroep in Bilthoven, docent afdeling Kunstzinnige Therapie, Hogeschool Leiden
Ditte van Harten – verpleegkunde
Josee Hendriksma – fysiotherapie
Arieanne van Kalsbeek – verpleegkunde
Els van der Meij – muziektherapeute therapeuticum De Rozenhof in Zutphen
Martin Niemeijer – arts Zonnehuizen Kind en Jeugd, onderzoeker Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, Zeist en Louis Bolk Instituut, Driebergen
Christa van Tellingen – consultatief antroposofisch arts, onderzoeker Louis Bolk Instituut, Driebergen
Angelika Verhoog – kunstzinnig therapeut
Albert de Vries – coach en onderzoeker De Vries en partners
Saskia van der Weck – orthopedagoge, onderzoeker Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
Nicole Weerts – fysiotherapie

Ik geef meteen ook de namen van de overige mensen die eveneens workshops verzorgen, maar blijkbaar geen deel van de Keniskring uitmaken. De eerste twee worden speciaal aangemerkt als ‘onderzoeker Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg’, de derde is zelfs ‘onderzoeker Universiteit Leiden’:

Guus van der Bie – voormalig antroposofisch huisarts en onderzoeker Louis Bolk Instituut, Driebergen
Annerose Kunenborg – antroposofisch en homeopathisch huisarts, Leiden
Joop Hoekman – orthopedagoog, hoofd Centrum voor Kennis en Expertise, Zonnehuizen Kind en Jeugd, Zeist

Een beetje een buitenbeentje tussen al deze mensen (en daarom noem ik haar ook apart) is Annemieke Bijman, want zij is behalve orthopedagoog ook onderzoeker voor de Bernard Lievegoedleerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar workshop heeft het onderzoeksproject ‘Professionals en Profiel’ tot thema, dat deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma van de Bernard Lievegoed leerstoel:

‘De probleemstelling van dit onderzoek is: wie zijn de medewerkers van heilpedagogische en sociaaltherapeutische instellingen, hebben zij kennis van de antroposofische methodiek en gebruiken zij deze in hun werk, welk belang hechten zij aan deze antroposofische methodiek en wat betekent dit voor henzelf?’

Het blijkt dat voor dit project vragenlijsten zijn ingevuld, waarvan de resultaten van de eerste 179, door medewerkers van twee sociaaltherapeutische instellingen, namelijk Orion en Midgard, zullen worden gepresenteerd.

Maar ook de overige workshops zijn de moeite waard. Daarvoor verwijs ik u echter naar de eerdere link met workshops.

Overbodig te zeggen dat ook lector Erik Baars en onderzoekster Evi Koster, alsmede Odulf Damen en Wil Uitgeest, docenten afdeling Kunstzinnige Therapie in Leiden, deelnemen en een workshop verzorgen. Opvallende afwezige is het vierde lid van de Kenniskring dat van meet af aan op de website wordt vermeld: Anne Ponstein. Maar misschien heeft dat niks te betekenen.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)