Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 23 oktober 2008

Evaluatie

Antroposana heeft vandaag duidelijkheid verschaft over een vraag die mij dinsdag in verwarring bracht. Ik vreesde zelfs dat degenen die de oproep volgden – die ook Antroposana deed – en naar het Binnenhof gingen, daar voor niets zouden zijn komen te staan. Vandaag schrijft de patiëntenvereniging op haar website, onder de titel ‘PPCG biedt petitie aan tegen de voorgenomen BTW-heffing’:

‘Op dinsdag 21 oktober bood de heer Seldenrijk, voorzitter van het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg, namens en in het bijzijn van de verschillende lidorganisaties – waaronder Antroposana – en namens de organisaties van complementair werkende artsen, een petitie aan aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Financiën. In de petitie wordt grote zorg uitgesproken over het voornemen van staatssecretaris De Jager om de BTW-vrijstelling op complementaire diensten verleend door artsen met ingang van het nieuwe jaar te laten vervallen.

Wanneer dit voornemen zou worden uitgevoerd zouden bijvoorbeeld antroposofisch werkende artsen 19% BTW moeten gaan berekenen over dat deel van hun werk dat op basis van de antroposofische geneeskunde gebeurt. Het moge duidelijk zijn dat het hier niet alleen gaat om een nodeloze kostenverhoging en inperking van de mogelijkheid van vrije therapiekeuze ten laste van de patiënt, maar ook om een onzinniger administratieve rompslomp ten laste van de arts.

Nagenoeg alle leden van de Vaste Kamercommissie toonden hun belangstelling bij het in ontvangst nemen van de petitie. Het betoog dat dhr. Seldenrijk bij deze gelegenheid kon houden, werd in de afgelopen weken ondersteund door vele brieven en e-mails die de Commissieleden in de afgelopen weken, ook van leden van Antroposana, hebben ontvangen. Naar verluidt zal op 7 november a.s. nader worden beraadslaagd over het voorstel van de staatssecretaris.

De Commissie verzoekt verdere toezending van protestbrieven en -mails te staken. Daar er goed geluisterd is naar de argumenten bij de petitie-overhandiging, willen wij hieraan gehoor geven en u vragen geen brieven of mails meer te sturen aan de Tweede Kamer over de BTW-kwestie.’

Waarvan akte. Tenslotte had Antroposana zelf op haar website aanvankelijk hierom gevraagd, zoals ik op 7 oktober in ‘Actie’ berichtte. Wat mijn verwarring mede veroorzaakt had, lag in het feit dat ik niet goed onderscheid had gemaakt tussen de Vaste Tweede-Kamercommissie van Financiën enerzijds, en de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën, respectievelijk zijnde Ab Klink en Jan Kees de Jager anderzijds. Wie lid zijn van de Vaste Tweede-Kamercommissie van Financiën weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik eerst moeten uitzoeken (waar vind je dat?). Bij de ‘Ga voor CAM’-actie van Stichting Iocob is steeds sprake geweest van het aanbieden van een petitie aan De Jager en Klink, daar is geen misverstand over. Wat die petitie inhoudt, wordt meteen zichtbaar voor wie op de bewuste actiewebsite de link met ‘petitie’ aanklikt. In hetzelfde bericht van 7 oktober had ik die link ook gegeven en de begintekst van de petitie weergegeven. Wat er concreet gevraagd werd, had ik al eerder, op 3 oktober in ‘Handtekening’ gemeld. Ter herinnering:

‘– Handhaven huidige BTW-vrijstelling voor behandelingen door alternatieve artsen.
– Alternatief werkende artsen blijven artsen, ook binnen een herziene Wet BIG.
– Opname alternatieve behandelwijzen als vast onderwerp bij het ministerie voor VWS.
– Opname alternatieve behandelwijzen binnen onderwijs van elke medische faculteit met instelling van de daarbij behorende leerstoelen.
– Een adequaat onderzoeksbudget.’

In de petitie was dit nog ietwat nader gespecificeerd, maar in de kern precies hetzelfde.

Tot zover is het duidelijk. Maar nu. Heb ik dan alleen maar zo slecht gelezen, komt het daardoor? Neen, antwoord ik dan, er is meer aan de hand. Het gaat me niet om mijn eigen gelijk of zoiets dergelijks, maar om te laten zien hoe er misverstanden in de wereld komen. En vooral ook wat er moet gebeuren om die te voorkomen.

Daarvoor even terug naar 7 oktober, in een soort terugblik, dan wel evaluatie van het gebeurde. Toen maakte ik al melding van de twee mogelijke doelen die met elkaar konden gaan conflicteren: die van Iocob was overduidelijk algemeen op het verbeteren van de positie van CAM (complementary and alternative medicine) gericht, terwijl er nog een tweede, specifiekere kwestie speelde: protest aantekenen tegen de voorgenomen belastingmaatregel om complementaire medisch-therapeutische diensten met 19% btw te gaan belasten. Dit laatste was duidelijk het primaire doel van Antroposana. Om deze zaak te klaren, had Antroposana de dag tevoren dit bericht op haar website geplaatst (ik herhaal het nog maar een keer, dan wordt duidelijk wat ik bedoel), met de titel ‘Complementaire geneeswijzen in de verdrukking’:

‘Complementaire geneeswijzen (CAM), zoals de antroposofische, worden weliswaar door miljoenen Nederlanders omarmd en bewijzen in de praktijk hun goede diensten – toch raken ze keer op keer in de verdrukking.

Op de homepage van deze website vindt u meer informatie over het voornemen van de regering om BTW te gaan heffen op de diensten van complementair werkende artsen. U vindt daar ook aanwijzingen voor het schrijven van een protestreactie: Antroposana roept u op uw stem NU te laten horen!

Tegelijkertijd vindt er ook een handtekeningenactie plaats, o.a. gericht tegen het voornemen van de BTW-heffing, onder de naam Ga voor CAM. Met de verzamelde handtekeningen, die op 21 oktober a.s. aan de politiek aangeboden zullen worden, wordt o.a. ook gepleit voor onderzoeksgelden voor CAM, het behoud van de positie van artsen die complementair werken en meer.’

Hieruit kan ik toch echt niets anders afleiden dan dat op 21 oktober de CAM-handtekeningen met bijbehorende petitie zullen worden aangeboden.

Ook later nog, op 18 oktober in mijn bericht ‘Gehoor’, kan ik melding maken van een persbericht op de website van Antroposana waarin sprake is van een ‘Petitie aan Tweede Kamercommissie ivm voornemen BTW-heffing’ (zoals de titel aangeeft, die trouwens in nogal slecht Nederlands is gesteld). Ook dit persbericht haal ik hier, om dezelfde reden, opnieuw aan. Het begint zo:

‘Op dinsdag 21 oktober 2008 wordt door het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg en de 6 samenwerkende artsenverenigingen voor complementaire geneeskunde een Petitie aangeboden aan de vaste kamer commissie financiën.
Antroposofische geneeskunde is één van deze zes. In de Petitie wordt bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de regering BTW te gaan heffen op CAM-geneeskunde door artsen. Er wordt op onterechte gronden een verschil gemaakt tussen reguliere en complementaire geneeswijzen.’

En na een uitleg over de onterechte verbinding die gemaakt wordt tussen van CAM en btw eindigt het persbericht hiermee:

‘Via www.gavoorcam.nl hebben binnen 2 weken meer dan 25.000 mensen hun handtekening gezet tegen deze voorgenomen BTW heffing. Wij nodigen u van harte uit bij het aanbieden van de petitie te komen luisteren. Dinsdag 21 oktober 2008, 13.30- 13.45 uur vaste Kamercommissie financiën.’

Let wel, we schrijven 18 oktober (waarschijnlijk is het persbericht vrijdag 17 oktober op de website geplaatst). Hoewel er duidelijk wordt gesteld dat ‘het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg en de 6 samenwerkende artsenverenigingen voor complementaire geneeskunde een Petitie’ aanbieden ‘aan de vaste kamer commissie financiën’, is de nadruk die op CAM wordt gelegd en vooral de slotpassage over de CAM-actie met aantallen handtekeningen en een petitie ronduit verwarrend (ik wil het woord misleidend niet gebruiken, maar in feite is het dat wel). Je vraagt om een handtekening (Ga-voor-cam), om daarmee een actie te bekrachtigen (Ga-voor-cam), je hebt het over een petitie (PPCG), terwijl de handtekening feitelijk niets met deze petitie (PPCG) te maken heeft. Nog erger, als lezer weet ik niet eens wat die petitie (PPCG) inhoudt. Het is immers niet de petitie van Iocob en hun CAM-actie. Dus er wordt uit mijn naam een petitie aangeboden – even aangenomen dat ik deel uitmaak van een van al deze groeperingen – door Antroposana en het PPCG en nog eens ‘de zes artsenverenigingen’ (wie zijn dat nu weer?), maar de tekst van die petitie ken ik niet. Want wat hier werd gepubliceerd was een persbericht over het aanbieden op 21 oktober, niet de petitie zelf. Kijk, dit vind ik nu absoluut niet helder. En ik vraag me af of de verantwoordelijken het zelf wel in de gaten hebben.

Ik moest ontzettend veel moeite doen om helder te krijgen hoe een en ander in elkaar steekt. Nu ben ik van goede wil en ik wel het graag ook weten, maar eigenlijk kan dit niet. Het nieuwsbericht van Antroposana van vandaag maakt wel iets duidelijk, maar nog lang niet alles. Ik ben de afgelopen dagen op zoek gegaan en heb het nodige kunnen vinden, maar dat moet niet nodig zijn. Wat ik inmiddels heb gevonden laat ik nu even buiten beschouwing. Hoe dan ook kon ik nog niet eerder tot een afgerond bericht komen, wat mij vandaag met het Antroposana-nieuws wel mogelijk en ook iets makkelijker is. Wat ik in ieder geval verwacht is: helderheid en duidelijkheid in de berichtgeving, waaraan de vraag voorafgaat of men zijn eigen actie wel helder in beeld heeft.

Een bijkomend probleem is dat andere organisaties dit overnemen, inclusief de onduidelijkheden, die daardoor dan ook nog vergroot kunnen worden. Neem de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ), die onlangs dit op de homepage van haar website opnam: ‘Op 21 oktober wordt een Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.’ Op 20 oktober heeft men dit blijkbaar geplaatst:

Petitie tegen de BTW-heffing 21 oktober 2008 – nieuw! 20/10/2008
Op dinsdag 21 oktober 2008 wordt door het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg en de 6 samenwerkende artsenverenigingen voor complementaire geneeskunde een Petitie aangeboden aan de vaste kamer commissie financiën.’

Wanneer je op die link met de petitie-vermelding klikt, krijg je een pdf-document met het bekende persbericht dat we ook al bij Antroposana tegenkwamen, inclusief de namen van twee mensen voor verdere informatie (een coördinator van het PPCG en een arts-lid van de stuurgroep CAM-artsen, wat dat ook moge zijn). Dus ook met de verwarring over welke petitie het eigenlijk gaat, enzovoort: wat ik hierboven beschreef. Maar dit persbericht staat wel op het briefpapier van de NVAZ (in ieder geval staat rechtsboven het NVAZ-logo)! Ja, hoe zit dit dan, vraag ik me af. Is de NVAZ soms een van de genoemde groeperingen? Voor zover ik weet niet. Je gaat er bijna naar verlangen dat er één organisatie komt die dit allemaal onder één hoed kan vangen, zodat die lappendeken van organisaties, groeperingen en partijen ophoudt die allemaal hetzelfde doen of juist niet hetzelfde doen – als ze dat zelf al niet weten, wie weet het dan wel?

1 opmerking:

Ramon De Jonghe zei

Michel,

Verbaast het je na het lezen van die verwarrende berichtgevingen nog dat er organisaties zijn die alternatieve geneeskunde weglachen?
Men geeft de 'kommaneukers' wel heel veel pap in de mond om complementair werkende artsen in diskrediet te brengen.
Ik heb nu iets van: als artsen hun teksten nog niet helder krijgen, op welke manier brengen ze dan een ziektebeeld in kaart?
Mijn huisarts schrijft trouwens heel helder.
Groet
Ramon

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)