Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 14 oktober 2008

Begin

Dit is het woninggebouw De Evenaar, ik schreef er op vrijdag al over.

Het lijkt bijna wel een aardverschuiving. Maar dat komt doordat er al tijden niets meer bewoog. Dan is elke beweging meteen indrukwekkend. Ik heb het over de website van Stichting Demeter en de aanpalende Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding. Daar gebeurde lange tijd helemaal niets meer. Ik ging er weer eens kijken, met de vraag of ik hier eens over moest schrijven. En zie, zowaar een nieuwe outlook (geen e-mail programma, maar een nieuw gezicht, bedoel ik). ‘Voeding met karakter’ staat erboven. En meteen ook echt nieuws ook. Lees maar wat er staat onder ‘Demeter Nieuws’:

‘Jos Pelgröm neemt afscheid
Gedurende acht jaar heeft Jos Pelgröm zich met groot enthousiasme en veel werklust ingezet voor de BD-Vereniging en Stichting Demeter. In september 2008 hebben het bestuur van Stichting Demeter en Jos in onderling overleg vastgesteld dat het werk van Jos voor de stichting en zijn werk als praktiserend Demeterboer in Zeeland niet meer goed met elkaar zijn te combineren. Er is afgesproken dat Jos zijn functie als directeur overdraagt en binnenkort zijn dienstverband met Stichting Demeter beëindigt. Met ingang van 15 september is Michael Veltman, oud bestuurslid van de BD-Vereniging, als tijdelijk directeur van Stichting Demeter aangesteld tot het moment dat een meer permanente oplossing is gevonden.

Het bestuur en alle medewerkers van Stichting Demeter willen Jos op deze plaats bijzonder hartelijk danken voor zijn grote inzet en gedrevenheid en hem veel succes met zijn boerenbedrijf wensen.’

Maar ook de opzet van de website is (enigszins) veranderd. Het is in ieder geval gebruiksvriendelijker geworden, met een keuzemenu bovenin (natuurlijk weer net niet bij het Nieuws. Maar wel bij een paar items van Demeter; een paar maar, want hier nog niet allemaal). Hoe dan ook, een hele verbetering! En gelukkig maar, niets is vervelender dan een inert visitekaartje. Ook de Agenda (te vinden via het menu links, achter Service; dat is nog steeds lastig, want erg klein – dit is dus nog weinig vernieuwd, ik geef het meteen toe) is geüpdate. Daar vinden we bijvoorbeeld deze aankondiging:

‘10 december 2008
Eerste Pergola Conferentie op Warmonderhof
Na een aantal geslaagde voorbereidende studiedagen over landbouwbedrijven met deelnemende klanten (Pergolabedrijven) nu een groter opgezette conferentie over dit onderwerp op Warmonderhof. We rekenen op 75 deelnemers. De bijeenkomst is in eerste instantie gericht op beginnende en ervaren boeren en tuinders. Ook mensen vanuit een bredere achtergrond en belangstellende consumenten worden van harte utgenodigd.
Het wordt een feestelijke dag met workshops en ervaringen, achtergrond en visie worden uitgewisseld.
Op de Conferentie zal prof. dr. ir. Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit zijn visie geven op de toekomst van de landbouw. Tineke Bakker, boerin op Pergolabedrijf de Oosterwaarde en projectleider van het project “ondernemen volgens Pergola” vertelt over haar eigen ervaringen met een Pergola bedrijf. Ook worden de resultaten van het project “ondernemen volgens Pergola” gepresenteerd.
De conferentie heeft daarnaast praktijkgerichte workshops en een heerlijke avondmaaltijd. Dus hou de dag vast vrij!’

Ga ik nu via ongeveer dezelfde route naar de bd-vereniging, dan vind ik daar helaas nog oud nieuws. Over kranteartikelen in mei, Open Dagen in juni, een open-doe-dag in augustus – daar heb ik allemaal al over bericht. Alleen niet over de jaarvergadering in mei, maar dat is ook alweer een lange tijd geleden. Hopelijk is het alleen maar een kwestie van tijd dat dit ook wordt aangepast en verbeterd. Het begin is er in ieder geval!

Oh, ik zou bijna vergeten een van de meest interessante pagina’s te vermelden: de vacatures. Kijkt u hier vooral ook even...

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)