Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 30 augustus 2009

Overlevende

Onverdroten gaat hij voort met zijn dagelijkse weblogarbeid. Ik heb het natuurlijk over Hugo Verbrugh (hier helemaal onderaan goed te volgen via mijn ‘blogroll’). En dat doet hij dan met zijn bekende sceptische instelling. Oók als het over karma en reïncarnatie gaat, zoals de laatste tijd weer in verhevigde mate het geval is. Want die moeten daar maar tegen kunnen, is zijn opvatting. Hugo’s podium is de Volkskrantblog, zoals hier vaker ter sprake is gekomen. Dat is een statement, want de Volkskrant is nu niet bepaald het toonbeeld van een spirituele krant.

Ook NRC Handelsblad staat niet bekend als bijster geïnteresseerd in spiritualiteit, integendeel zelfs. Daarom was het des te merkwaardiger dat gisteren op de achterpagina van de krant een artikel verscheen met de titel ‘Peuter: Ik was ooit piloot’. Ik vraag me af wat Hugo Verbrugh hiervan zou vinden. Hoewel verwoed NRC Handelsblad-lezer, heeft hij hierover nog niet geschreven. Er is een foto bij afgebeeld, met daarop een jongetje en naast hem een mevrouw die zijn grootmoeder zou kunnen zijn, maar het niet is. Wie wel, blijkt uit het artikel. Het fotobijschrift luidt:

‘James Leininger die zegt dat hij de gereïncarneerde neergeschoten Amerikaanse oorlogspiloot James Huston is, met Hustons zus Anne Barron, in 2004. Foto uit besproken boek “Soul Survivor”’

Het artikel wordt ingeleid met deze drie kernachtige zinnen:

‘Een elfjarige jongen uit de VS beweert dat hij in een vorig leven oorlogspiloot was. Zijn verhaal is nu in boekvorm verschenen. Reïncarnatieaanhangers zijn blij met hem en alle media-aandacht, maar anderen proberen zijn verhaal te kraken.’

De schrijver van dit bericht op de achterpagina is Michiel Hegener. Op hem kom ik zo terug. Om duidelijk te maken waar het over gaat, volgt hier eerst het begin van zijn artikel:

‘Sceptici hebben nooit rust. Amerikaanse bestrijders van het idee dat er meer is tussen hemel en aarde zijn dezer dagen druk met Soul Survivor – The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, dat in juni verscheen.

Het boek gaat over James Leininger (1998-) die als tweejarige keer op keer dezelfde nachtmerrie had: hij zat in een neerstortend, brandend vliegtuig. Op rustiger momenten gaf hij zijn ouders Bruce en Andrea details.

Zijn vliegtuig was opgestegen “from a boat.” Hoe heette die boot? “Natoma.” Waarom crashte je vliegtuig? “It got shot.” Door wie? “The Japanese!” Hoe heette je? “James.” Had je vrienden? “Jack. Jack Larsen. He was a pilot too.”’

Nu is dit artikel niet op de website van NRC Handelsblad te vinden. Het staat alleen in de papieren editie. Maar er is nog een mogelijkheid om het in te zien. Namelijk de website van Michiel Hegener. Hij schrijft daar:

‘Welkom op mijn thuispagina! Deze site is nog in ontwikkeling, maar toch staat er wat op. Ik ben werkzaam als free-lance journalist en fotograaf, sinds kort ook als kartograaf. In juli 2009 is het precies een kwart eeuw geleden dat mijn eerste stuk verscheen, op de Achterpagina van NRC Handelsblad, de krant waarvoor ik nog steeds werk, naast andere opdrachtgevers. Voor ik journalist werd studeerde ik geografie en kartografie in Utrecht.’

Linksboven staat de titel van het artikel ‘Peuter: Ik was ooit piloot’, met daaronder ‘NRC Handelsblad 29 augustus 2009’. Klik je hierop, krijg je de pdf-versie ervan uit de digitale krant voorgeschoteld. Dus zo kunt u het artikel alsnog in zijn geheel lezen. In hetzelfde vakje worden ook ‘Meer links’ beloofd. Klik je hierop, vind je deze kop:

‘Twee links die erop lijken te wijzen dat de paradigma’s van de westerse menswetenschappen niet kloppen:

1.

Reportage van Discovery Channel, in vijf delen op You Tube, over Ram Bomjon, een Nepalese jongen, geboren in 1990, die in 2005 voor zes jaar in meditatie ging zonder eten en drinken. Discovery Channel mocht in januari 2006 een camera bij hem opstellen die vier dagen en nachten onafgebroken bleef opnemen. Gedurende die tijdsspanne veranderde Ram niet van positie en at en dronk hij niet. Die passage zit in deel vier van de reportage en in het begin van deel vijf, maar de hele reportage is interessant. Ook met een yogi uit India, Prahlad Jani, die tien dagen niet at of dronk, aan alle kanten permanent gecontroleerd door camera’s. http://www.youtube.com/watch?v=v29clGMWU84

Ram, ook bekend als Palden Dorje, heeft nu zesmiljoen volgelingen, al spreekt hij maar een keer of twee per jaar kort in het openbaar – verder is hij permanent in meditatie. Zie ook: www.paldendorje.com

Het Wikipedia artikel over hem biedt veel links. http://en.wikipedia.org/wiki/Ram_Bahadur_Bomjon

In 2011 of 2012 zal hij in de openbaarheid treden, heeft hij aangekondigd, als zijn zesjarige meditatie voltooid is.

2.

Sommige kenners hebben het geval James Leininger al aangemerkt als het beste bewijs voor reïncarnatie ooit. Hier de link naar deel één van een tweedelige reportage over James Leininger van ABC TV in Amerika. Het interessantste materiaal zit in deel twee van de reportage. http://www.youtube.com/watch?v=_EWwzFwUOxA

Een artikel over hem: http://supingkalad.com/nong/JamesLein.pdf

En het boek dat in juni verschijnt: http://www.amazon.com/Soul-Survivor-Reincarnation-World-Fighter/dp/0446509337

Om het boek te schrijven werd door de uitgever een skepticus ingehuurd, Ken Gross. Hier een kort verslag van hem over het schrijven van Soul Survivor: http://soulsurvivorbook.wordpress.com/2009/04/17/confessions-of-a-skeptic/

Stuk over James Leininger in NRC Handelsblad van 29 augustus 2009: Klik hier

Stuk over James Leininger in The Daily Mail van 29 augustus 2009: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1209795/Reincarnated-Our-son-World-War-II-pilot-come-life.html

Zoals gezegd, ik ben zeer benieuwd wat Hugo Verbrugh hiervan vindt, allergisch als hij is voor alle bovennatuurlijke zaken. Dit is misschien wel net zoiets als Pim van Lommel, vanuit zijn optiek, en daar moet hij ook niets van hebben. Trouwens, Michiel Hegener geeft op dezelfde pagina, onder het bovenstaande, nog ‘Zes links naar de beste muziek aller tijden’. Ik denk dat John Wervenbos dit heel goed zal kunnen waarderen!

6 opmerkingen:

Ramon zei

We mogen als het over James Leininger gaat, het volgende echter niet over het hoofd zien.

'At 18 months old, his father, Bruce Leininger, took James to the Kavanaugh Flight Museum in Dallas, Texas, where the toddler remained transfixed by World War II aircraft.

A few months later, the nightmares began.'

http://www.pittsburghlive.com/x/dailycourier/news/s_189477.html

Het is dus niet zo dat de jongen zomaar over vliegtuigen begon. De ouders bezochten vliegtuigmusea.

Anoniem zei

Niks nieuws Ramon. Mijn stukje gaat deels over het bezoek van James Leininger aan het Cavanaugh (met een C) Flight Museum en wat dat betekent voor het verhaal. Beknopt uiteraard, gelet op de beschikbare ruimte. In het boek "Soul Survivor - The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot" komt het museum ook uitvoerig aan de orde.
- Michiel Hegener

Ramon zei

Ik denk dat het probleem is dat bij iemand waarvan wordt verondersteld dat hij de reïncarnatie van een bekend persoon is, het moeilijk na te gaan is waar die precies de informatie over het vorige leven vandaan heeft gehaald. Komt die echt uit een vorig leven of komt die uit de omgeving?
Sommige mensen zijn uitzonderlijk mediamiek (vooral tijdens de kindertijd) en plukken bij wijze van spreken informatie gewoon uit de lucht. Dat heeft volgens mij meer met waarnemingsvermogen dan met een of ander paranormaal verschijnsel, laat staan reïncarnatie, te maken.

Anoniem zei

Dan moet je toch het boek lezen, volgend jaar kan dat in het Nederlands. James Leininger heeft zo veel, en zulke frappante uitspraken gedaan dat hij een categorie op zich vormt. Hij heeft bijvoorbeeld in detail beschreven hoe, waar en waarom hij Andrea en Bruce als zijn ouders uitkoos, vijf weken voor hij werd verwekt.
Wegens ruimtegebrek is het fotobijschrift bij mijn stuk ingekort, hier de oorspronkelijke versie:
"James Leininger op een reünie van de Natoma Bay Association in 2004, met Anne Barron, een zuster van James Huston. Rond 1925 maakte de moeder van Barron aquarellen van Anne en James. In 2003 stuurde Barron de aquarel van James (Huston) naar James (Leininger). Zijn commentaar aan de telefoon: "Where is the one mom painted of you?" Voor Barron was dat een aanwijzing dat Leininger de reïncarnatie is van haar broer, omdat alleen zij wist van de andere aquarel."
- Michiel Hegener

Foersterliesel zei

lieber Michel Gastkemper,
mit großem Interesse hab ich diesen Artikel gelesen und die links dazu verfolgt. Bei den Tibetern werden die Kinder mit Gebrauchgegenständen Verstorbener konfrontiert, die sie als die ihren wiedererkennen, und so die Nachfolgen/Reinkarnationen von Äbten, bedeutenden Lamas und den zwei Linien der Dalai Lamas und der Panchen Lamas gefunden. Ältere Kinder vergessen ihr früheres Leben.
herzlichen Gruß!

John Wervenbos zei

Eerlijk gezegd ben ik ten aanzien van dit soort berichtgevingen doorgaans ook sceptisch gestemd. Zo ook nu. Neem het mogelijke feit serieus dat somnambulisme bij de belevingen, uitingen en beweringen van de jongen een danige factor van betekenis heeft gespeeld. Dit vooral in wisselwerking met zijn familie, vriendjes en kennissen. Mensen in die toestand zijn buitengewoon bevattelijk voor suggesties en sturing van en door andere mensen in de cultuur waarbinnen ze leven/opgroeien. Behalve slaapwandelen en praten tijdens de slaap kan zich overdag dus ook suggestibiliteit voordoen. Je kunt je afvragen in hoeverre somnambulisme in geval van overheersende en aanhoudende aanwezigheid samenhangt met slaapstoornissen als bijvoorbeeld narcolepsie.

Winkler Prins encyclopdie (fragment):
"Slaapwandelen of somnambulisme, het zich buiten of met sterk verlaagd bewustzijn voortbewegen. Het verschijnsel komt vrij dikwijls voor bij kinderen van circa 8–16 jaar, zelden bij gezonde volwassenen en treedt uitsluitend op in de NREM-slaap (zie slaap), waarin niet wordt gedroomd zoals in de REM-slaap."

Vanuit een geoefend en verscherpt verruimd en geïntensiveerd bewustzijn stelt Rudolf Steiner somnambulisme (en daarmee in feite ook mediamiekheid) uitdrukkelijk aan de orde in de zevende, achtste en negende voordracht van de cyclus Das Initiaten-Bewußtsein - Die wahren und die falschen wege der geistigen Forschung (GA 243). Deze voordrachten ontbreken helaas in de digitale versie waarnaar verwezen wordt. Snap niet waarom voordracht zes tot en met elf is weggelaten. Te gevoelige informatie voor het grote publiek soms? Zie echter de eerdere snelkoppeling naar somnambulisme, eerste zin van eerste alinea, voor meer. Het biedt tekstdelen van de Nederlandse vertaling van de desbetreffende cyclus. Met dank aan Uitgeverij Christofoor.

Voorts wijs ik in dit verband op Rudolf Steiners behandeling van drie slaapstadia (waarvan een staat van somnambulisme er één is) en daaraan verbonden drie bewustzijnslagen van de menselijke ziel, tegenwoordig meestal aangeduid met psyche: tweede voordracht uit de cyclus Makrokosmos und Mikrokosmos. (GA 119)

De muziekkeus van Michiel Hegener heb ik met interesse beluisterd. Zijn muzikale enthousiasme is me inderdaad sympathiek. De zangeres van de Seekers had inderdaad een mooie zangstem. Zelf sluit ik nu af met een muzieknummer dat ik wel bij het aangeroerde onderwerp somnambulisme (en wat daar mee samenhangt of mee samenhangen kan) vind passen: The Cranberries - Zombie. En hier de bijpassende zangtekst.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)