Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 28 augustus 2009

Uitbreiding

Op zondag 7 juni was ik weer eens aan het mopperen, dit keer over zorginstelling OlmenEs in Appelscha (zie ‘Verschil’). Er was geen enkele actuele informatie op de website te vinden. Dat is inmiddels dubbel en dwars goedgemaakt. Dus dat ga ik vandaag melden. Onder ‘Actuele situatie’ vind ik onder meer een persbericht van gisteren 27 augustus, ‘Nieuwbouw woon- en werkgemeenschap OlmenEs van start’:

‘Deze week start OlmenEs – woon- en werkgemeenschap op antroposofische grondslag voor volwassenen met een verstandelijke beperking – de bouw van twee nieuwe woonhuizen en werkplaatsen op haar terrein in Appelscha.

Met de nieuwbouw ontstaan er meer woonmogelijkheden voor de ruim honderd huidige bewoners en kunnen er 28 nieuwe bewoners worden opgenomen. De twee nieuwe woonhuizen richten zich specifiek op de oudere bewoner en bewoners met een grotere lichamelijke verzorgingsvraag, bewoners die behoefte hebben aan een kleine woongroep en bewoners die redelijk zelfstandig kunnen wonen.

De nieuwe werkplaatsen voor de bewoners vervangen deels de huidige werkgebouwen. Alle buitenwerkplaatsen (tuin-, bos-, en plantsoengroepen) krijgen een prachtig onderkomen en er komt een groot werkgebouw voor de textiel- en kunstwerkplaatsen en de wasserij.

Door het gebruik van een sedumdak en houtvergassingskachels wordt er energiezuinig gebouwd. Bovendien worden in alle gebouwen duurzame materialen gebruikt. De gebouwen zijn zo vormgegeven dat zij passen in de prachtige natuurlijke omgeving van OlmenEs. Met de nieuwbouw wil OlmenEs bijdragen aan voldoende woon- en werkvoorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Noord-Nederland. Juist in deze tijd waarin nieuwbouwprojecten in de zorg worden afgelast of uitgesteld.

Tijdens de Open Dag op 26 september aanstaande kunnen potentiële bewoners en hun familie, potentiële medewerkers en overige geïnteresseerden meer informatie krijgen over de uitbreiding en over het wonen en werken in OlmenEs.’

Hier direct boven staat over die Open Dag vermeld, onder de titel ‘OlmenEs bestaat 15 jaar!’:

‘En we zijn trots op wat er in die jaren is gegroeid. We willen graag laten zien hoe de woon- en werkgemeenschap zich heeft ontwikkeld en wat de nieuwste plannen zijn. We nodigen iedereen van harte uit voor onze Open Dag op zaterdag 26 september van 13.00 tot 16.00 uur.

Wij organiseren een vrolijke markt waarop je je bij tal van kramen kunt laten informeren over het wonen in een gemeenschap, het werken waarbij je een ambacht leert, waar je in de avonduren onder andere aan toneel kunt doen of in een gespreksgroep kunt praten over wat je bezig houdt. En hoe je daar als begeleidend medewerker aan kunt bijdragen. Ook wordt gepresenteerd hoe de plannen er uitzien voor de bouw van twee nieuwe woonhuizen voor 28 bewoners en enkele werkplaatsgebouwen. Langs een bewegwijzerde rondwandeling kun je kennis maken met een deel van het grote terrein en daarbij een bezoek brengen aan alle werkplaatsen en aan één van de woonhuizen.’

Al deze openheid staat niet op zich. OlmenEs maakt een metamorfose door (hoewel de website nog altijd even oubollig toont; de inhoud is weer helemaal up-to-date). Onder het hierboven weergegeven persbericht staat nog een tweede, gedateerd maart 2009, getiteld ‘OlmenEs behaalt HKZ-certificaat’:

‘OlmenEs, sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Appelscha, kan zich scharen in de rij gecertificeerde instellingen binnen de gehandicaptenzorg. Na anderhalf jaar van voorbereiding heeft OlmenEs het HKZ-ISO 9001-certificaat bemachtigd. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg is positief over de ontwikkeling van de kwaliteit van OlmenEs.

Met het HKZ-certificaat toont de instelling aan dat zij de organisatie op orde heeft en in staat is om goede zorg te verlenen. OlmenEs heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd dat een juiste uitvoering van de werkprocessen borgt. Met regelmaat wordt getoetst of de inspanningen voldoende opleveren; onder andere door tevredenheidsonderzoeken onder bewoners, hun ouders of vertegenwoordigers, medewerkers en externe relaties.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateerde vorig jaar al dat een flinke stap voorwaarts is gezet in het kwaliteitsbeleid, met name op het gebied van de “vrijheidsbeperkende maatregelen”. De Inspectie heeft waargenomen dat medewerkers zich meer bewust zijn geworden van de effecten van vrijheidsbeperking en dat zij zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Door dat resultaat scoort OlmenEs nu op alle beoordelingsaspecten van de Inspectie een gering tot matig risico voor de gezondheid en het welzijn van haar bewoners.

Twee ontwikkelingen waar OlmenEs trots op is. De instelling viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. Zij heeft in de afgelopen jaren door de combinatie van wonen en werken in een hechte gemeenschap op een prachtige locatie een bijzondere positie verworven in het aanbod van goede zorg voor mensen met een ontwikkelingsproblematiek. Door uitbreiding zal OlmenEs volgend jaar 28 nieuwe bewoners kunnen opnemen. OlmenEs voldoet aan de eisen van deze tijd, waarbij zij zich onderscheidt door te werken vanuit de antroposofische zorgvisie.

Het volledige rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunt u lezen door op “Publicatie” te klikken.’

Meteen daarna volgt ‘Mei 2009 – Jaarverantwoording Maatschappelijk verslag 2008’:

‘Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de richtlijnen voor verslaglegging gevolgd, zoals die zijn vastgelegd in de regeling Jaarverantwoording Zorginstellingen van het Ministerie van VWS. Het jaardocument is tot stand gekomen met medewerking van diverse managers en medewerkers intern, de Cliëntenraad, de Bewonerscliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

Klik op “Document” om het volledige verslag te lezen.’

Alles waarover ik eerder mopperde is hiermee ter zijde geschoven. In het jaarverslag kunnen alle details worden nagelezen. Dat overigens uitstekend leesbaar is, net als deze geciteerde heldere teksten. Hier heb je wat aan!

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)